Privacyverklaring

Van der Zee Tekst & Media, gevestigd aan Bisschop Koenraadstraat 2 te Kudelstaart, is verantwoordelijk voor verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Van der Zee Tekst & Media
Bisschop Koenraadstraat 2
1433 HS Kudelstaart
06-31786378

Persoonsgegevens die ik verwerk

Van der Zee Tekst & Media verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of doordat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Met toestemming van u kan ik, ook door midden van telefoongesprekken, gegevens verwerken.
Hieronder vindt u een overzicht van gegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam;
– Geslacht;
– Geboortedatum;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Foto’s

Gebruik persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waar je ze voor hebt achtergelaten. Dit doel is voor mij om te weten wie ik als klant heb en het bereiken van mijn klant.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Van der Zee Tekst & Media bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Ik hanteer wettelijke bewaartermijnen voor de persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens der derden

Van der Zee Tekst & Media verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. U mag uw gegevens ten alle tijden inzien, aanpassen of verwijderen.

Media

Van der Zee Tekst & Media mag foto’s/video’s maken en, in overleg, gebruiken op sociale media (Facebook, Instagram, ect.), website, intranet, krant/flyer ect. Bij ondertekenen van het toestemmingsformulier geeft u hier akkoord voor.

Vragen

Van der Zee Tekst & Media is zich bewust van haar verantwoordelijkheid voor de bescherming van uw privacy. Indien u vragen of opmerkingen heeft kunt u met mij contact opnemen via: info@vanderzeetekst.nl

Ik houd van woorden en u houdt van mijn werk – dat verzeker ik u.